Oxdragkamp

“El arrastre de ganado”, där man använder kor och oxar, är en kanarisk uppvisningssport man kan se på jordbruksmässor eller folkliga fester runt om i den kanariska övärlden.

Denna oxdragkamp är ett kraftprov där det gäller för ett par dragdjur, kor eller oxar, att på tid dra en viss tyngd en viss längd. Avståndet är totalt 70 meter och det som dras är en ”corsa”, ett slags släde av trä som väger ungefär 200 kilo, lastad med säckar som väger 100 kilo, från 6 säckar för kor i tredje klass, till 11 säckar för oxar i första klass. Djuren leds av en ”guayero” eller ”boyero”, en kanarisk cowboy, som inte får mana på djuren med slag.