Traditionella bordsspel och Kanariska leksaker

Bordsspelen är inte bara till för att roa, utan de övar också upp abstrakt tänkande och man tränas i koncentration och problemlösning och till och med matematisk tankeförmåga. I Arona finns tre olika sorters traditionella spel som man spelar på samma typ av bräde, där man kan öva upp alla de här färdigheterna.

El perro y las cabras (Hunden och getterna)

Ett bordsspelman lär ut i Arona är "el perro y las cabras", som går ut på att den som har ”get”-pjäserna ska försöka få den som är ”hund” i ett schackmatt-läge där ”hunden” inte kan flytta. ”Hunden”, å sin sida, ska försöka hoppa över motståndarens pjäser för att på så vis ”äta upp getterna”.

El gato y las palomas (Katten och duvorna)

I det här spelet används elva brickor som duvor och bara en till katten.

La dama (Damspel)

I motsats till de två ovanstående spelen, kan båda spelarna här använda sig av samma spelstrategi. Förr använde man sig av brickor av snäckor, små snigelskal, släta stenar, träbitar eller pimpsten.

Traditionella Kanariska leksaker

Etnoludens är ett projekt som startade 1996 i Arona, där man vill återuppliva den gamla traditionen med att göra egna leksaker. Med hjälp av de material som används kan yngre generationer genom lära sig att förstå hur livet levdes på mormors tid. Man levde mycket fattigt och dåtidens barn fick lov att använda sin fantasi för göra sina egna leksaker, eftersom det inte fanns ekonomiska möjligheter att skaffa dem på annat sätt.

Material:
“Gamona” eller Afodill. En typ av liljeväxt som växer runt Medelhavet och på mellannivå på Kanarieöarna. Den har en solid, hög stjälk som högst upp förgrenas i blomställningen.

”Penca” (chumbera, tunera, nopal) eller Fikonkaktus, som växer i buskage Den kommer ursprungligen från Mexiko och infördes till Kanarieöarna efter upptäckten av Amerika. Finns från kustlandet upp till bergen (Vilaflor).

Andra material: burkar, stenar, ståltråd, pinnar...
Det är allas vår uppgift att inte låta arvet från våra förfäder gå förlorat, så vi kan förstå det liv de levde, generation efter generation på Kanarieöarna.
De gjorde mycket av så litet,
vände motgång till tillgång,
i vardagen underverk.

Bilder: Etnoludens