Folkliga traditioner

Öarnas olika folkliga traditioner har fått influenser från många håll. Både spansk, portugisisk och latinamerikansk tradition har påverkat dagens folklore.

Sånger och danser

De mest spridda sång- och dansrytmerna man finner i övärlden är: “isas”, ”folías”, ”malagueñas”, ”seguidillas”, ”arrorró” och “cantos de desafío”. De fyra förstnämnda introducerades i den kanariska kulturen under 1700-talet, långt senare än andra genrer som ”el baile del vivo”, ”el tajaraste” och ”el sirinoque”.

Kanariska musikinstrument

Kanarieöarna har också sina egna musikinstrument. Det mest utmärkande är ”el timple”, som är en liten gitarr med fyra eller fem strängar, beroende på vilken ö den kommer från. Timple-gitarren är ett melodi-instrument med en mycket vacker klang.