Keramik

Ett av de äldsta hantverken på Kanarieöarna är att forma lera för tillverkning husgeråd. De formade lerföremålen kan brännas i ugn eller lämnas obrända. Den lera som används är av vulkaniskt ursprung (från järn- och aluminium haltig jord) och den har speciella egenskaper när det gäller bränning. Den klarar inte höga temperaturer, den går inte att glasera och får därför behålla sina naturliga, ursprungliga färger som är mycket uppskattade.

Det är lätt att uppskatta det genuina i lerkärl som formats med bara händerna. Många uppskattar äktheten i keramiken, bland annat för att den är så skör.