Slepen van vee

Het slepen van vee is te bewonderen op veebeurzen en volksfeesten op de hele archipel. Er worden koeien en ossen voor gebruikt.

Het slepen van vee is een kracht- en snelheidsproef waarbij een span koeien of stieren een corsa (een soort houten slee van zo'n 200 kg), belast met zakken van 100 kilo (vanaf 6 voor derdegraadskoeien tot 11 voor eerstegraadsstieren) zo vlug mogelijk probeert voort te slepen over een afstand van 70 meter (heen en terug). Ze dienen hierbij de bevelen van de guayero of boyero op te volgen, wie het niet toegelaten is het vee af te straffen.