Corpus Christi

Enastående religiös högtid som består i att lokalbor dekorerar huvudgatorna i Arona centrum med alfombras, som är ”mattor” konstfullt tillverkade direkt på plats med gatan som underlag.

Det material som används för att dekorera gatorna med under de här festligheterna är blommor, vulkansand och salt som bereds särskilt för ändamålet. Med de här enkla materialen skapas konstverk som bara får vara några timmar, för att den religiösa processionen sedan ska gå fram över dem.

Plats: Arona centrum
Dag: Början av juni (dag varierar).