ARONAS HISTORIA

8 Maj -2007 kulturarvsrådet på kanarieöarna deklarerade Aronas historia som kulturpunkt,Aronas centrum har många välförvarade byggnader från 1700-talet så som den oförändreliga stadsplan.Grundvalet till deklarationen som kulturpunkt är speciellt för Aronas ursprungliga gator,det centrala torget ,kyrkan och flera byggnader runt om som är enkla landsbygds hustyper.

År 1625 i byn Vilaflor undertecknades en handling där Anton Dominguez”gamla mannen”fick rätten av all  land och mark mellan Los cristianos-Los Quemados(Kust till bergen)Hans son flyttade till Altavistas ”stugor”och grundade  kapellen San Antonio Abad och runt om den byggdes olika typ av bostadshus, från där byn växte lite i taget.Den tidens arkitektur har förvaras var man kan se den urprungliga kanarieöarnas och aristokratiska byggnadstilen.I Arona hittar man flera typer av byggnader,en eller två våningshus med innergårdar,bakgårdar med eller utan balkong.Till bygget användes var som fanns till exempel,basaltsten,lera,vulkansten,kalk och lokal tall.

På 1700-talet bostäderna för fattiga var liknande som tidigare årtal,hytter eller grottor med många öppningar. Dom rika bodde i två vånings byggnader med fönster,undervåningen kunde ha symmetriska öppningar.                             Till början av 1900-talet innan Arona fokuserade i turism, centrums befolkning var dom som hade hög ekononisk status för dom var involverade i politik och styrelse.

Byn byggdes runt kyrktorget och där bildades byns fyra huvudgator,bostadshusen är en eller tvåvånings rektangulär eller L formade byggnader med innegårdar med långa korridorer som leder till dom olika rummen.Innergårdarna kunde vara delvis täckta till exempel med tak typ arabstil,beroende av behov av plats för verktyg,husdjur/boskap,brunn m.m Local tall användes för inredning till exempel takbalkar,trappor,karmar och liknande.Golven var oftast plattor uthackade av sten som användes mer i bottenvåningarna.

Såsom Aronas boendes levadsstandard blev högre, på dom enkla husen byggdes en extra våning med trappor på utsidan där ingången var typ balkong.Normalt på övervåningen byggdes  ladugård eller förvaringsplats till korn,torkad frukt och annat.På innergården kunde man se en vinpress och stenugn,den här typen av traditionella bostadshus visade upp de boendes höga levnadsstandard.

Byn Arona har förvarat några värdefulla gatunamn som,Dominguez Alfonso,Duque De La Torre,La Luna,Del Medio,Jose Antonio Tavio och El Calvario.Dessa är de ursprungliga gatorna som bildades runt kyrkan San Antonio Abad-kyrktorget Santisimo Cristo de la Salud.