Högtid för San Antonio Abad

Folklig fest, som är den som firats nästa längst i kommunen. Efter gudstjänsten till helgonet San Antonio Abads ära, bärs helgonbilden ut runt längs gatorna i Arona centrum och följs av flera folkmusikgrupper, lokalbefolkning och besökare. Längs processionsvägen välsignas boskapen och priser utdelas till de vackraste djuren.

Plats: Arona centrum
Dag: Söndag närmast 17 januari