Aronas äldre bebyggelse

Aronas äldre bebyggelse utsågs till Kulturminne av Rådet för Kanarieöarnas kulturarv den 8 mars 2007. Man grundade beslutet på antalet bevarade byggnader inom det aktuella området, typologi, utmärkande drag och hur byggnaderna utvecklats i området under 1700-talet, samt hur denna samlade bebyggelse bibehållits. Särskilt gatorna, torget och kyrkan och andra allmänna byggnader i Aronas gamla stadsdel, uttrycker den enkla byggnadsstil som är typisk för den kanariska landsbygden.