Segling

Detta är en sport som engagerar många på öarna.

Man tror att ursprungen kommer från Nilens stränder och att den här sortens segling spreds med hjälp av sjöfarare och handelsmän över hela Medelhavet.

På Kanarieöarna har den här båttypen använts för att fiska med och för att transportera passagerare och varor över öppet hav.