Aronas historia

Arona är kommunens viktigaste ort och centrum för kommunens politiska liv. Kommunhuset ligger vid Plaza del Cristo, som är stadens torg där också huvudkyrkan San Antonio Abad är belägen. Husen längs kullerstensgränderna ligger tätt och är byggda i traditionell kanarisk stil med tegeltak och vitkalkade fasader med utsirade träbalkonger. Besökaren kan i dag njuta av den praktfulla bebyggelsen, men för länge sedan var det endast förbehållet stadens överklass. Bykänslan finns ännu och utgör en viktig ingrediens i aronabornas identitet och man visar gärna upp och vårdar sina traditioner.

Det är i den gamla bebyggelsen i centrum man kan finna de mest påkostade exemplen på kanarisk byggnadstradition i Arona. För det mesta är de rymliga husen byggda runt en inre gård dit de olika rummen vetter och det finns gott om plats. De strama fasaderna som är av enkla material har dekorerats med vackert kärnträ av den kanariska furan, så kallat ¿tea¿, och med vacker vulkansten, ¿cantería¿. Aronas eget smycket bland byggnaderna är kyrkan, som är enskeppig och byggd på en plats där det tidigare stod ett kapell från 1700-talet.

Fasaden är återhållsam och anspråkslös, men lättas upp av vulkansten som pryder rundbåge och takkrön. Invändigt leder det enskeppiga kyrkorummet fram till ett altare med tre helgonfigurer: San Antonio Abad, församlingens skyddshelgon, Cristo de la Salud och Virgen de La Concepción. I en av de mindre altartavlorna vid sidan, står Virgen del Rosario, som också vakar över församlingen. En annan framstående byggnad som restaurerats är Arona Casino, som ligger till höger om kyrkan, och som är en viktig plats för aronaborna att samlas i med lokaler för möten, fester och bar.