Q - kvalitet för turismen

Institutet för kvalitet inom turistsektorn i Spanien delar ut en utmärkelse för kvalitet: ¿Q de Calidad¿. Inom Arona har turistkontoret i Aronafått den här kvalitetsmärkningen och det är bevis för att man månar om kvalitet inom kommunen.

Den här utmärkelsen stöds av Sekretariatet för turism inom det spanska Finansdepartementet. Att hålla en hög kvalitet inom turistnäringen är en riktig satsning, när det gäller att konkurrera med andra inom samma sektor. När man vänder sig till ett turistkontor som fått detta bevis för ett gott utfört arbetet, kan man känna sig trygg, för den produkt som erbjuds är av hög kvalitet.

Utmärkelsen ¿Q de Calidad¿ (=Q för kvalitet) står för att kvaliteten är mycket god. Den ger de enheter som erhåller utmärkelsen status som visar att produkten är att lita på, att man klarar av konkurrens och att man har en stabil verksamhet. Denna utmärkelse blir allt mer erkänd internationellt sett av konsumenterna.