De Billarda

De oorsprong van dit spel gaat terug tot de Middeleeuwen.

Het is een ploegenspel waarbij elke speleren zijn tegenspeler elk in het doel gaan staan. Het gaat erom het stokje te raken dat door de tegenspeler gegooid wordt en, indien men het raakt met de billarda, een heen-en terugrace te lopen.