Gamla tvättplatsen i Arona

Aronas allmänna tvättplats låg vid en ett ställe som kallas Caré, dit man kommer längs en stenlagd stig, som leder till den gamla huvudvägen mellan Arona och Vilaflor (i dag San Antonios väg).

Det är en konstruktion, uppförd vid slutet av 1800-talet, som består av en rund vattenreservoar som får sitt vatten från två tillflöden. Kransen runt vattenreservoaren har urgröpt form och användes till tvätt av kläder. Vattnet som användes att tvätta i kom från vattengallerierna i berget ovanför: La Vica, Madre del Medio och El Cuervo (Vilaflor). Tvättplatsen användes så sent som på 50-talet.

Gamla tvättplatsen är en del av Aronas kulturarv och visar tydligt hur man var tvungen att på bästa sätt använda de små vattenresurser som fanns tillgängliga i Arona kommun. Från denna vattenreservoar fick befolkningen i Arona vatten för dagligt bruk, och vattnet var oumbärligt för jordbrukets utveckling i området.