El Calvario

El Calvario, Aronas kapell, är en mycket vacker byggnad från 1800-talet som ligger på gatan med samma namn. Längs gatan har de katolska processionerna alltid gått långfredag under påskveckan. Det är en enkel byggnad med stort historiskt och konstnärligt värde.

Kapellet ligger på en höjd med trädgård runt omkring och därifrån kan man se staden. Läget är valt just med tanke på kapellets roll under påskhögtiden. I den folkliga fromhetens tradition vandrar man korsets väg från centrum och fram till kapellet för att där iscensätta påskpassionen, allt enligt den lokala sedvänjan.