De kruisweg

De Calvario of kapel van Arona is een architectonisch werkstuk van grote schoonheid dat dateert uit de XIXde eeuw en dat gelegen is in de straat met dezelfde naam, een weg waarlangs de Via Crucis elke Goede Vrijdag passeerde. Het is een bescheiden gebouw maar van grote artistieke en historische waarde.

Dit gebouw ligt op een hoogte, omgeven door tuinen en vanwaar je de hele gemeente kan overschouwen.

De Calvario staat voor de bescherming van de Heilige Plaatsen en aan de vroomheid van het volk, met als leidraad de aanbidding van de Via Crucis, die eindigt in een buiten de stadskern gebouwde kapel, waar de Passie van Christus uitgebeeld wordt. Zo gebeurt dit in de gemeente Arona.