HUSEN PÅ ALTAVISTA

Arona började från husen på Altavista.

Redan innan erövringen stor grupp av människor bodde i dalar och uppe på bergen som i dagens läge är Aronas län.År 1625 Anton Dominguez”gamla mannen”fick ansvaret av land och mark från Los Cristianos-Los quemados(kust till bergen).Hans son flyttade till husen till Altavistas”stugor”och grundade Kapellen San Antonio Abad,stugorna och Kapellen blev en mittpunkt för dom som var bosatta omkring och tog avstånd från byn Vilaflor.1798 byn Arona skildes oficiellt från byn Vilaflor från där började Aronas dynamiska historia.

 

Den lilla och vacra byn Altavista visar oss den ursprungliga byggnads stilen på kanarieöarna.Enkla hus (casa cubo/cub hus)byggdes av sten,trä,kalk,naturell lera eller tegel gjord av lera.Grottor,hytter,en eller två vånings byggnader var vanliga boplatser på landsbygden.Byggnadens läge var väldigt viktigt,solljus och vindriktning noterades innan man beslutade dörrens och rummens plats.Innergårdarna var byggnadens mittpunkt med sina långa korridorer som ledde till dom olika rummen och köket.Vattentanken,stenugnen,verkstaden,lagerhuset och stallet var del av innergården var även växte fruktträ som gav skugga och frukt.På gården tillbringade man en stor del av vardagslivet,där skalades mandel och majskornen löstes från kolvarna som senare förvarades.Också handarbeten,korgar,lerkrukor skapades på innergården var andra av byns befolkning deltog och man växlade synpunkter av den tidens kultur.

Det fanns stor skillnad på den tidens byggnader,landsbrukarens och ”herrarnas”hus.Diskriminering var väldigt vanligt och detta

Visade George Glas på 1700-talet,sjöman och försäljare från Skottland,”böndernas och lågstatus folkets byggnader var envånings hus av sten och kalk med halm eller tegel tak.Herrarna bodde i tvåvåningshus med innergårdar”